Międzynarodowy Kongres Myślenia Krytycznego

Prelegenci

Prelegenci

Adriana Kloskowska, Grudziądz

Pracuje w Szkole Podstawowej

Nauczycielka, w tym osób niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem, wykładowca akademicki, dr nauk humanistycznych, szkoleniowiec, coach kariery i doradca zawodowy.

W trakcie Kongresu będzie prowadziła warsztaty z wykorzystywania gałęzi logicznej i chmury podczas zajęć szkolnych i terapeutycznych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem oraz warsztaty z wykorzystywania drzewka ambitnego celu jako narzędzia wspomagającego pracę wychowawczą i rozwojową z dziećmi i młodzieżą (grupową i indywidualną).

„TOC otwiera drzwi na świat i pozwala nam szyć szczęście na miarę swoich marzeń.”

Agata Urbańska, Elbląg

Pracuje w Warmińsko-Mazurskim ODN

Nauczycielka, konsultantka wczesnej edukacji, współautorka Kuferka Tajemnic.

W trakcie Kongresu będzie prowadziła warsztaty z wykorzystywania gałęzi i chmurki w pracy z najmłodszymi dziećmi.

„Pracując z narzędziami TOC nie można zrobić krzywdy, można tylko zyskać!”

Anna Omilianowska, Kraków

Pracuje w Szkole Podstawowej

Pedagog specjalny, terapeutka, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, trenerka i edukatorka. Autorka pakietu edukacyjnego Kuferek Matematyczny dla klasy 2 i 3 szkół podstawowych.

W trakcie Kongresu opowie o tym jak i dlaczego Kuferek Matematyczny rozwija logiczne myślenie i inne kompetencje na lekcjach matematyki. Przeprowadzi warsztaty z wykorzystywania narzędzi TOC na lekcjach matematyki z dziećmi 8-9 letnimi.

„Nie bój się myśleć krytyczne, to sprawia, że czujesz, że naprawdę żyjesz.”

Alicja Guła, Elbląg

Pracuje w Warmińsko-Mazurskim ODN

Konsultantka ds. wychowania przedszkolnego.

W trakcie Kongresu opowie o stosowaniu gałęzi logicznej w propozycji „Kuferek Tajemnic - narzędzia TOC w służbie dziecka”, którego jest współautorką.

„Narzędzie TOC nie działają jedynie wtedy, gdy ich nie stosujemy! (w przeciwnym razie zawsze przynoszą korzyści)”

Barbara Wasilewska, Zabłudów

Pracuje w Szkole Podstawowej

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, socjoterapeutka i trenerka Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Certyfikowana trenerka pakietów edukacyjnych Kuferek Tajemnic i Kuferek Matematyczny.

W trakcie Kongresu opowie o wykorzystaniu narzędzi TOC w edukacji wczesnoszkolnej, m. in. na zajęciach z edukacji polonistycznej, matematycznej i społeczno-przyrodniczej.

„Warto uczyć myślenia od najmłodszych lat.”

Dawid Brzeziński, Zabrze

Pracuje w Zespole Szkół FILOMATA w Gliwicach

Matematyk, nauczyciel, ojciec dwóch synów.

W trakcie Kongresu opowie o wdrażaniu map matematycznych, będzie prowadził warsztaty z wykorzystywania map na lekcjach matematyki.

„Jeśli mam dylemat/problem i zastanawiam się jak wykorzystać narzędzie TOC, to odpowiadam na pytania: jaki mam cel? co chcę osiągnąć?”

Justyna Łuczak, Grudziądz

Pracuje w Przedszkolu Miejskim oraz w Ośrodku Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli

Nauczycielka i doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, nauczycielka akademicka.

W trakcie Kongresu opowie jak przekazywać treści przyrodniczo-ekologiczne dzieciom w wieku przedszkolnym i jak wykorzystywać gałąź logiczną oraz podzieli się doświadczeniami pracy z przedszkolakami i ich rodzicami.

„Narzędzia krytycznego myślenia, przekształcają sztukę nauczania w sztukę uczenia dzieci, jak mają się uczyć samodzielnie.”

Jolanta Małecka, Włocławek

Pracuje w Szkole Podstawowej

Nauczycielka języka polskiego.

W trakcie Kongresu opowie o tym jak rozwiązywać konflikty i wzmacniać poczucie wartości dzieci, przy użyciu narzędzi TOC.

„Pracuj z TOC, a będziesz wspierał dziecko, rozwiązywał konflikty, staniesz się lepszym rodzicem.”

Dorota Podorska, Chodecz

Pracuje w Szkole Podstawowej

Nauczycielka języka polskiego, doradztwa zawodowego, a także wychowawczyni kl. VIII.

W trakcie Kongresu opowie jak pracować z gałązką logiczną na języku polskim podczas omawiania lektur szklonych.

„TOC projektuje i urzeczywistnia nasze marzenia o lepszej edukacji.”

Mariola Kusak, Niepołomice

Pracuje w Szkole Podstawowej

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

W trakcie Kongresu opowie o tym, jak narzędzia TOC kształtują myślenie logiczne na matematyce, w edukacji wczesnoszkolnej.

„Narzędzia TOC są tak uniwersalne, że można je zastosować na każdym etapie edukacji, na każdym przedmiocie, w życiu prywatnym, wśród małych i dużych, wśród optymistów i pesymistów……”

Katarzyna Wyżlic, Elbląg

Pracuje w Szkole Podstawowej

Nauczycielka języka polskiego, dyrektorka szkoły. Certyfikowana trenerka pakietu edukacyjnego Kuferek Matematyczny”.

W trakcie Kongresu przedstawi innowację polonistyczną „Jeśli chcesz osiągnąć sukces…”. Poprowadzi warsztaty z praktycznego wykorzystania narzędzi TOC na języku polskim. Podzieli się doświadczeniem stosowania myślenia krytycznego w pracy wychowawczej i współpracy z rodzicami.

„Narzędzia TOC są niezmierzonym morzem dobrej wody - im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

Magdalena Arnister-Wiśniewska, Modgarby

Pracuje w Szkole Podstawowej

Nauczycielka języka polskiego.

W trakcie Kongresu opowie o tym, jak nie bać się narzędzi i jak je stosować w życiu prywatnym.

„TOC pozwala mi stawać się coraz lepszym nauczycielem i człowiekiem. Narzędzia zmieniły mnie i mój sposób myślenia”

Piotr Bachoński, Zielona Góra

Pracuje w Zespole Edukacyjnym

Nauczyciel języka polskiego i informatyki, wicedyrektor szkoły, trener edukacyjny, tutor, egzaminator OKE oraz ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

„Dzięki narzędziom TOC mamy szansę nauczyć naszych uczniów myślenia. Jeśli nie nauczymy ich myślenia, nie nauczymy ich niczego.„

Katarzyna Pluta, Kielce

Pracuje w Świętokrzyskim ODN

Nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukatorka, trenerka.

W trakcie Kongresu przedstawi możliwość wykorzystania narzędzi TOC (chmurka i gałąź) w pracy z lekturami szkolnymi dla klas młodszych.

„TOC – to dla mnie otwartość – działanie – pasja.”

Adam Mańkowski, Gdańsk

Pracuje w Thinking Zone i w Monitorowaniu Rozwoju Grupy Adama Mańkowskiego

Psycholog, tutor, trener, szkoleniowiec i doradca zawodowo-edukacyjny.

W trakcie Kongresu zaprezentuje wykorzystanie narzędzi TOC w spotkaniach indywidualnych oraz warsztatach z dziećmi i młodzieżą, a także wykorzystywanie chmurki do rozwiązywania konfliktów.

„O ile ciekawiej by było, gdybyśmy zamienili myślenie krytykanckie na krytyczne.”

Marzena Szczygłowska, Gdańsk

Pracuje w Thinking Zone

Doktor nauk chemicznych, nauczycielka, wychowawczyni.

W trakcie Kongresu podzieli się doświadczeniem pracy z gałęzią logiczną na przedmiotach przyrodniczych.

„Narzędzia TOC to mój sposób na wciągnięcie uczniów w proces krytycznego myślenia.”

Marta Piernikowska, Gdańsk

Pracuje w Szkole Podstawowej oraz Instytucie Wspierania Rozwoju

Terapeutka, nauczycielka i tutor.

W trakcie Kongresu opowiem o tym jak wspierać dzieci z trudnościami edukacyjnymi wykorzystując narzędzia TOC.

„TOC pomaga przełamać trudności w porozumiewaniu, stając się skutecznym narzędziem komunikacji alternatywnej.”

Oksana Buśko, Gdańsk

Pracuje w Szkole Podstawowej

Nauczycielka języka polskiego.

W trakcie konferencji opowie o tym, jak stosuje narzędzia TOC na lekcjach języka polskiego.

„TOC uczy analitycznego myślenia, a także prowadzi do innowacyjnych rozwiązań.”

Elżbieta Ciepucha, Łódź

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel-konsultant.

W trakcie konferencji opowie o możliwości wykorzystania narzędzi TOC w obszarze kształcenia, szczególnie zawodowego, w doradztwie zawodowym i w działalności związanej z monitorowaniem rynku pracy dla potrzeb edukacji

„Lepiej odnajdziesz się na rynku pracy wykorzystując myślenie krytyczne i narzędzia TOC.”

Dorota Kamińska, Ciechanów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Pedagog, neurologopeda, doktorantka, trener TOCFE.

W trakcie kongresu zaprezentuje pedagogiczne implikacje Teorii Ograniczeń w rozwijaniu wybranych kompetencji dzieci pięcio- i sześcioletnich, a także praktyczny aspekt jej zastosowania jako metody wspierającej proces terapii jąkania dzieci i młodzieży.

„TOC pomaga w podejmowaniu fantastycznych wyzwań, zarówno w edukacji, jak i w naszym życiu oraz pokonywaniu ograniczeń pojawiających się na drodze do ich realizacji”.

Barbara Joanna Somerla, Bieńkowice

Pracuje w Przedszkolu Pedagog edukacji wczesnoszkolnej

Dyrektorka przedszkola, dydaktyczka, trenerka

W trakcie Kongresu opowie o komunikacji w edukacji przedszkolnej, z wykorzystaniem Kuferka Tajemnic.

„TOC jest dla mnie osobiście nieustannym rozwojem, otwartością, zmianą, a dla dziecka szansą na lepszy rodzaj relacji, myślenia i zrozumienia.”

Ewa Kotlik, Elbląg

Pracuje w Szkole Podstawowej

Nauczycielka matematyki i zajęć komputerowych.

Podczas Kongresu poprowadzi warsztaty z wykorzystywania podczas lekcji matematyki map dr Danilo Siriasa.

Mariola Wiśniewska

Pracuje w Szkole Podstawowej

Nauczycielka matematyki, wychowawczyni.

Podczas Kongresu poprowadzi warsztaty z wykorzystywania podczas lekcji matematyki map dr Danilo Siriasa.

Hanna Zalewska

Pracuje w Szkole Podstawowej

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przyrody. Certyfikowana trenerka pakietów edukacyjnych; Kuferka Tajemnic i Kuferka Matematycznego. Edukatorka i trenerka, realizatorka licznych projektów min: nagrodzonego I miejscem EFS projektu: Umiem się uczyć.

Narzędzia TOC są dla mnie fantastyczną przygodą…. Natomiast moim uczniom dają możliwość samodzielnej organizacji procesu nauczania i logicznego myślenia. A tego zawsze w edukacji szukałam.

Zamknij menu
×

Koszyk