Międzynarodowy Kongres Myślenia Krytycznego

Prezentacje

Prezentacje

Podczas Kongresu zostanie przedstawionych prawie 30 prezentacji z Polski i zagranicy.

Każdy dzień Kongresu przeznaczony jest na inne narzędzie TOC. Prezentacje pokazywane podczas kolejnych dni będą zatem związane z motywem przewodnim danego dnia, np. 1 dzień poświęcony jest narzędziu „gałąź logiczna”.

Prezentacje będą krótkie – 30-35 min –  ich celem jest przedstawienie narzędzi TOC w różnych zastosowaniach przedmiotowych, na wszystkich szczeblach edukacyjnych.

Chcemy zainspirować uczestników. Pokazać jak stosuje się TOC na przedmiotach, jakie efekty są uzyskiwane, jak wygląda proces wdrożenia, jak zachowują się uczniowie.

Serdecznie zapraszamy!

Zamknij menu
×

Koszyk