Międzynarodowy Kongres Myślenia Krytycznego

Program kongresu

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MYŚLENIA KRYTYCZNEGO – TOC

Gdańsk, 29-30.11 – 01.12.2018
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Dzień 1

PREZENTACJE – sesja poranna

09.00-09.45 – Maciej Winiarek – Dyrektor „TOC dla Edukacji Polska”
09.45-09.55 – Kathy Suerken – Prezydent „TOCFE Inc”
10.00-10.40 – Teoria ograniczeń i jej pedagogiczne implikacje w rozwijaniu wybranych kompetencji dzieci pięcio- i sześcioletnich – D. Kamińska
10.40-11.10 – przerwa kawowa
11.10-11.55 – Miri Goldratt (Israel) PH.D research
11.55-12.30 – Vickey Bolling (USA) Learning Theories/Visual and Verbal Thinkers
12.30-13.30 – LUNCH
13.30-16.00 – PREZENTACJE (4 x 30 min) – sesja popołudniowa – POLSKA
1. Kuferek Tajemnic – A. Guła, K. Witkowska, A. Urbańska-przedszkole
2. Kuferek Matematyczny – A. Omilianowska, M. Kusak – wczesnoszkolna
14.30-15.00 – przerwa kawowa
1. Gałąź logiczna vs visual thinking, czyli wizualizacja tekstu, a struktura i rozumienie. – P. BachońskI
2. Gałąź logiczna na lekcjach ścisłych (chemia, biologia i matematyka) – M. Szczygłowska

WARSZTATY – sesja poranna, 9.00-12.30 – dwa warsztaty do wyboru:

1. Szkolenie z narzędzi TOC dla początkujących
2. Szkolenie z Map matematycznych dla początkujących

WARSZTATY – sesja popołudniowa, 13.30-16.00 – warsztaty do wyboru:

14.30-15.00 – przerwa kawowa
1. Jak za pomocą logicznej gałązki udowodnić, że “Zemsta” to dramat z gatunku komedii? – D. Podorska-sala 5, 50 os
2. Zastosowanie gałęzi w pracy z uczniami z niepełnosprawnością – M. Piernikowska – sala 2, 25 os
3. Kuferek Matematyczny – A. Omilanowska, M. Kusak – sala 4, 50 os
4. Edukacja przyrodnicza w przedszkolu z wykorzystaniem gałęzi logicznej-J. Łuczak – mediateka, 25 os
5. Analiza nowych, wybranych lektur dla klas I – III poprzez gałązkę – K. Pluta – BHP 1, 40 os
6. Gałąź na przedmiotach ścisłych (chemia, biologia i matematyka) – M. Szczygłowska – sala 3, 25 os
7. Przełam stereotyp… Uczniowie rozumieją poezję! O wykorzystaniu łamacza matematycznego na lekcjach j. polskiego – O. Buśko-sala 3.36 – 10 os
8. Wykorzystanie map rozwiązywania problemów dr Danilo Siriasa jako narzędzia ułatwiającego uczniom zrozumienie i przyswojenie treści matematycznych. – E. Kotlik, M. Wiśniewska – sala 40 os

Dzień 2

PREZENTACJE – sesja poranna – 9.00-12.30

Wspieranie procesu kształtowania pozytywnych relacji, komunikacji i dialogu na podstawie pakietu edukacyjnego „Kuferek Tajemnic” w edukacji przedszkolnej – B. PREZENTACJE – sesja popołudniowa
Debi Roberts (UK) Suicide Prevention
10.40-11.10 – przerwa kawowa
1. Przeciw vs sprzeciw – nastolatkowie i ich konflikty – A. Mańkowski
2. Rosy Servin and Marcelo Lombard (Mx): Application to Bullying
12.30-13.33 – LUNCH
13.30-16.00 – PREZENTACJE – sesja popołudniowa, POLSKA
1. Wykorzystanie chmury w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. – A. Kloskowska
2. Konflikty wewnętrzne naszych bohaterów literackich – M. Wiśniewska
14.30 – 15.00 – przerwa kawowa
Wspieranie procesu kształtowania pozytywnych relacji, komunikacji i dialogu na podstawie pakietu edukacyjnego „Kuferek Tajemnic” w edukacji przedszkolnej – B. Somerla
Chmurka – wykorzystanie narzędzi TOC rozwijających myślenie krytyczne w edukacji wczesnoszkolnej – B. Wasilewska

WARSZTATY – sesja poranna, 9.00-12.30 – dwa warsztaty do wyboru:

1. Szkolenie z narzędzi TOC dla początkujących
2. Szkolenie z Map matematycznych dla początkujących

Warsztaty – dzień 2 – Chmura, analizowanie konfliktów

14.30-15.00 – przerwa kawowa
1. Psycholog-praktyk. Rozwiązywanie konfliktów. – A. Mańkowski – sala 25 os
2. Chmurka na matematyce nauczanie wczesnoszkolne – A. Omilianowska, M. Kusak – sala 50 os
3. Zastosowanie chmury w pracy z uczniami z niepełnosprawnością – M. Piernikowska – sala 25 os
4. „Terapia szyta na miarę” – zastosowanie metody TOC w terapii logopedycznej D. Kamińska – sala 50 os
5. Język polski-Rozterki Naszych bohaterów literackich-kl. VI-VIII. – K. Wyżlic – BHP 1, 40 os
6. Chmurka na lekcjach historii – M. Wiśniewska – sala 15 os
7. Zobaczyć i zrozumieć dowód matematyczny, czyli metody wizualizacyjne zwiększające skuteczność rozwiązywania zadań na dowodzenie. D. Brzeziński – sala 40 os

Dzień 3

PREZENTACJE – sesja poranna – 9.00-12.30

1. Jak stworzyć za pomocą drzewka ambitnego celu Roczny Plan Wspomagania w zakresie rozwijania wybranej kompetencji kluczowej – D. Podorska
2. Myślenie krytyczne – Ana Maria Fernandez
3. Doświadczania z Japonii i Korei
12.30-13.30 – LUNCH
13.30-16.00 – PREZENTACJE – sesja popołudniowa, POLSKA
1. “Drzewko ambitnego celu na lekcjach j. polskiego, czyli o tym, jak zrozumieć emocje i działania bohatera literackiego.” – O. Buśko
2. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces… – program zajęć rozwijających zdolności polonistyczne przygotowany w oparciu o Narzędzia Krytycznego Myślenia TOC – K. Wyżlic
14.30-15.00 – przerwa kawowa
1. Drzewko Ambitnego Celu w projektach z obszaru monitorowania rynku pracy dla edukacji, z uwzględnieniem badania losów absolwentów. – E. Ciepucha

WARSZTATY – sesja poranna, 9.00-12.30 – dwa warsztaty do wyboru:

1. Szkolenie z narzędzi TOC dla początkujących
2. Szkolenie z Map matematycznych dla początkujących

Warsztaty – dzień 3 – Drzewko Ambitnego Celu

14.30-15.00 – przerwa kawowa
1. Planowanie przyszłości. Nowoczesne doradztwo zawodowe – A. Mańkowski – sala 25 os
2. Drzewko ambitnego celu jako narzędzie wspomagające pracę wychowawczą i rozwojową z dziećmi i młodzieżą (praca indywidualna i grupowa) – A. Kloskowska – sala 15 os
3. Warsztat – drzewo ambitnego celu w metodzie projektu. – P. Bachoński – BHP 1 – 40 os
4. Edukacja wczesnoszkolna – Wykorzystanie Drzewka Ambitnego Celu podczas opracowań tekstów i opowiadań dla dzieci. – K. Witkowska – s. 5, 50 os
5. Wykorzystanie drzewka ambitnego celu w doskonaleniu sprawności ortograficznej uczniów – M. Wiśniewska-sala 10 os
6. Język polski – Klasowe przedstawienie, słuchowisko radiowe… – realizujemy Ambitne Cele na języku polskim. INNOWACJA PEDAGOGICZNA POLONISTYCZNA – K. Wyżlic-sala, 25 os
7. Poznanie możliwości wykorzystania map matematycznych w realizacji podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej. B. Wasilewska – sala 40 os

Zamknij menu
×

Koszyk